Tuyển dụng: Giám đốc điều hành

Đăng ngày: 16/08/2010 - Chuyên mục: Tuyển dụng

Mô tả công việc:

- Tham gia xây dựng, đề xuất chiến lược, qui hoạch kinh doanh của công ty.
- Xây dựng, đề xuất, triển khai chiến lược, qui hoạch, kế hoạch kinh doanh, cơ cấu nhân sự của công ty.
- Quản lý, đìều hành toàn bộ hoạt động và nhân sự thuộc hệ thống công ty trên toàn quốc.
- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc công ty về hoạt động, chất lượng dịch vụ, doanh số của công ty.
- Quản lý quan hệ khách hàng, quản lý thống nhất và chỉ đạo phát triển mạng lưới đại lý, các kênh phân phối trên toàn quốc.
Và một số nhiệm vụ khác sẽ trao đổi trong phỏng vấn.

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học chuyên nghành Y, Dược hoặc kinh tế, thương mại.
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Có tầm nhìn chiến lược nhạy bén.
- Có khả năng tổ chức, lãnh đạo, điều hành công tác chuyên môn.
- Có khả năng đào tạo và phát triển nhân lực của bộ phận kinh doanh.
- Am hiểu thị trường Dược, có mối quan hệ tốt với các đại lý, công ty dược.